Yme er nå i full gang med å få vann til skolene våre

Geir Ommundsen daglig leder i Yme er nå i Kongo Brazzaville, for å jobbe videre med prosjektet å få rent vann til vennskapsskolene våre. Han sender rapporter om arbeidet. Vi legger det ut på hjemmsiden vår. Fantastisk inspirerende å lese.

Lørdag 19. Januar. Endelig kom dagen vi kunne starte første boring. Vi har blitt forsinket i flere dager på grunn av alle skadene på utstyret som måtte repareres. I går fikk vi kjøpt 5000 liter vann, vi måtte få tak i en tankbil i dag som kan levere de resterende 5000 vi trenger. Klokken tre var alt klart til å starte boringen. Ettersom vi driver opplæring, gjør vi alt sakte og systematisk slik at alle forstår hva vi gjør,og hvorfor vi gjør det. I går holdt vi på til klokken 21 med lys fra billyktene. Det er ikke bra, og vi har bestemt at fra nå av skal vi løpe sakte. Arbeidsdagen må avsluttes til normal tid. Derfor boret vi bare til kl 17 og kom 14 meter ned. I morgen vil vi bore de resterende 50 – 60 m vi antar må til på dette stedet for å få vann.
Det var utrolig å observere teamet vi lærer opp. Til i går var det bare ord og teori de fikk høre fra oss om hva boring innebærer. Når borestrengen begynte å rotere og gå ned i bakken ble det en forandring i holdning. Dette var spennende, dette forstod de. Noen av staben peker seg ut som spesielt ivrige og initiativrike. Vi tror vi har et godt team.
Det blir arbeid hele søndagen også. Da regner vi med at vi vil avslutte boringen, plassere foringsrør og gjøre den første testpumpingen.

Post a comment