En vellykka delegasjonstur til Kongo Brazzaville

Fra 21. februar til 1. mars var 9 representanter fra SIS-skolene i Kongo for å besøke vennskapsskolene i ECCO. Ledelsen i ECCO hadde sammen med rektorene ved skolene lagt opp til et program hvor vi skulle få møte alle skolene. Dagene gikk fort og plutselig var det over. Men samarbeidet SIS/ECCO har knyttet sine bånd enda sterkere og gitt inspirasjon til videre satsning.

En slik tur er viktig for å styrke og utvikle samarbeidet mellom skolene i Grenland og Kongo Brazzaville. Et møte med skolene i Kongo gir oss helt andre opplevelser og perspektiver enn det man får ved å besøke skolene i Grenland. Skal vi få til et likeverdig samarbeid, må man oppleve og få en forståelse for hvordan skolesystemet fungerer i Kongo. Det er også et klart ønske om at vi må få en delegasjon av lærere fra ECCO til Grenland også, slik at lærerne i ECCO kan få et innblikk i vår hverdag her. Vi har mye å lære av hverandre, og sammen kan vi få til mange spennende prosjekter.

Delegasjonen fra SIS, rakk å besøke alle skolene. Det ble tatt mange bilder og videoer fra turen. Vi skal framover våren sotere og redigere dette slik at vi kan få noen fine dokumentarer fra turen. Hver skole i SIS, vil også få alt «råmateriale» vi har fra vennskapsskol(ene) sin i ECCO.
Hjemmesiden vår vil også få en del oppdateringer som et resultat av turen og det vil i tiden framover komme «smakebiter» fra møtet med ECCO på hjemmesiden her – så følg med :o)

Post a comment