SIS i møte med UD-Seksjon Afrika sør for Sahara

Onsdag 17. april kl 1100 banket Hanne Sandum, Liv Helstad og Kjell Bruflot, fra styret i Skoler i samarbeid, på døra til det Kgl. Utenriksdepartement. Vi ble møtt av Janne Knutrud. På møtet var også fungerende avdelingsdirektør Robert Hovde.

Hensikten med møtet var å få infomere UD om arbeidet som SIS/ECCO gjør i Kongo Brazzaville. Vi ønsket også å få råd og veiledning om hvordan vi kan få støtte til prosjektet vi driver. Vi ble tatt godt i mot og vi fikk god tid til å legge fram det vi hadde på hjertet. SIS/ECCO fikk anerkjennelse for arbeidet vi gjør, ikke minst at SIS/ECCO har jobbet med prosjektet i 14 år og jobber like aktivt i dag. Robert Hovde sa at Kongo Brazzaville ikke et land som Norge prioriterer å støtte med statlige bistandsmidler. Vi kan likevel søke NORAD, avdeling for sivilt safunn, som bevilger penger til frivillige organisasjoner. Selv om Kongo B ikke er et prioritert land når det gjeder bistand, står NORAD helt fritt til å støtte f.eks Skoler i samarbeid. På styremøtet 06. mai vil styret SIS ta stilling til hvordan vi går videre i denne saken med tanke på evt søknad til NORAD.

Post a comment