Projects

 • Ecole de Benè

  Skolen ble bygd i 1970 og har 2 klasserom. Det er en skole for pygméer. Elevene er delt inn i 5 klasser. 1., 2. og 5. klasse i det ene klasserommet og 3. og 4. i det andre. Undervisningstiden er fra kl 7 til kl 12. Det undervises i fransk,

 • Ecole d`Oniamwa

  Skolen ble bygd i 1959 og har 3 klasserom. Elevene er i delt inn i 2 grupper: 1.-3. klasse og 4.-6. klasse. Undervisningstiden er fra kl 07.00 -12.30.Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie. Bygningstilstanden er nokså dårlig. Det er sprekker og hull i veggene og ujevnt jordgulv.

 • Ecole de Mbouambe-Lefini

  Skolen ble bygd i 1980 har 3 klasserom. Elevene er delt inn i 6 nivåer fordelt på 3 klasserom, og undervisningstiden er fra kl 8.00-11.30 og kl 14.00-17.00. I første økt konsentrerer læreren seg om 3.-6. klasse og i andre økt om 1. og 2. klasse. Organiseringen er veldig fleksibel

 • Ecole d’Odziba

  Skolen ble bygd i 1950 og har 6 klasserom fordelt på to bygninger. Et av klasserommene blir benyttet til barnehage. Elevene er delt inn i 6 nivåer, der to og to klasser går sammen; 6-8 år, 8-9 år og 9-11 år. De er ca. 130-140 elever i hvert klasserom. Undervisningstiden

 • Ecole de l’Entente

  Mangler tekst

 • Ecole de College Protestante

  Mangler tekst

 • Ecole d’Imvouba

  Skolen ble bygd i 1972. De første åra som SIS-skole var bygningstilstanden svært dårlig. Det var hull i vegger, vinduer uten gitter, ujevnt jordgulv og blikktak med mange hull. Deler av veggene holdt på å falle ut. For noen år siden ble det bygd en ny skole. I tillegg har

 • Ecole de l’Integration

  Elevene er delt inn i 6 klasser, og undervisningstiden er fra kl 07-12 og kl 12-17. Det er forskjellige grupper før og etter 12. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie. På skolen går det både bantu- og pygméelever. Bygningstilstanden er tilfredsstillende. Det er murgulv og gitter foran

 • Ecole de Mongolo

  Mangler tekst

 • Ecole de Kintele

  Skolen ble bygd i 1957 og har 3 klasserom. Elevene er delt inn 6 klasser, og to og to klasser går sammen (1. og 2., 3. og 4. osv.) Undervisningstiden er fra kl 07-12 og 14-17, og det er de samme elevene som går både formiddag og ettermiddag. Det undervises