Ecole de Benè

Skolen ble bygd i 1970 og har 2 klasserom. Det er en skole for pygméer.

Elevene er delt inn i 5 klasser. 1., 2. og 5. klasse i det ene klasserommet og 3. og 4. i det andre. Undervisningstiden er fra kl 7 til kl 12. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi, historie og musikk.

Bygningstilstanden er dårlig. Det er hull og sprekker i veggene, vinduer med bambusgitter, ujevnt jordgulv og blikktak med mange hull. Dører finnes ikke. De har et stort uteområde, men mangler utstyr.

Elevene har 8 pulter og noen har små skrivetavler. 10 nye pulter er på vei og vil dermed dekke behovet. Det er tavler i begge klasserom, men de er i svært dårlig stand. Skolebygget må restaureres og males. Det er ønske om et eget kontor/sekretariat for lærere med låsbare dører. Det er ikke do til barna.
Når det gjelder undervisningsmateriell, trenger de kart, plansjer og flere bøker.

Bene har vært med i SIS i 4 år og har fått pulter, kladdebøker og skrivemateriell tidligere. Lesebøkene benyttes ikke for øyeblikket og kladdebøkene/skrivemateriellet er brukt opp. I forbindelse med dette besøket fikk de kritt, tavlemaling, tavlelinjaler, lærerveiledninger, skrivebøker/lesebøker til 1. og 2. klasse og skrivepapir til lærere.
Bonusgoder fra Klyve skole var blyanter, linjaler, viskelær, blyantspissere, farger, fotball, tennisball, hoppetau og hoppestrikk, diverse spill, engelsk konkretiseringsmateriell, kalkulator og skrivepapir.

Rektor får vanlig statlig lønn mens læreren jobber frivillig.

Bene er en pygmélandsby 3,5 km nord for Gamboma med ca 200 innbyggere. Det er mange barn i landsbyen som ikke går på skole. Det er den eneste rene pygméskolen i hele Kongo.

Pygméene er en urbefolkning uten skoletradisjoner. De var opprinnelig bosatt isolert i skogene. Bene har gitt dem en ny sjanse, og jentene kan lære, og eventuelt studere videre, isteden for å gifte seg tidlig. Pygméer er generelt utsatt for endel rasisme.

Ecole de Benè