Ecole de Kintele

Skolen ble bygd i 1957 og har 3 klasserom.

Elevene er delt inn 6 klasser, og to og to klasser går sammen (1. og 2., 3. og 4. osv.) Undervisningstiden er fra kl 07-12 og 14-17, og det er de samme elevene som går både formiddag og ettermiddag. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi, sang og sport. De er innom alle fag hver dag.

Bygningstilstanden er dårlig. Taket på den ene bygningen blåste nylig av i et uvær. Det er hullete betonggulv med store sprekker i alle bygg. Ellers er det brukbare tavler og fine pulter. Bygget var i utgangspunktet malt i rødt og hvitt. De har et stort uteområde, men mangler utstyr.
Rektor og lærerne har egne hus i tilknytning til skoleområdet (meget dårlig standard).

Elevene har noen pulter og de eldste har kladdebøker og penner/blyanter. De yngste bruker små tavler (ikke alle). Det er fortsatt behov for flere pulter og små tavler. Rektor ønsker å få alle barn i landsbyen på skolen, også de som ikke har råd til å betale skolepenger.
Når det gjelder undervisningsmateriell, trenger de kart, plansjer og flere bøker.

Skolen begynner med WFP (World Food Programme) i desember 2002 og elevene får, som følge av dette, mat én gang om dagen.
Det er mange ressurssterke foreldre som stiller opp for barna og skolen er delvis foreldrefinansiert (40 kr pr. år pr elev). Alle lærerne får vanligvis lønn hver måned. Ingen fast dag. Lønna bestemmes av ansiennitet og varierer mellom 250 kr og 1200 kr pr måned.

Skolen i Kintele er en ny SIS-skole og har derfor kun fått mindre gaver tidligere.

Kintele er en tradisjonell afrikansk landsby. Ingen barn har lenger enn 4 km skoleveg. Landsbyen ligger ved Kongofloden og fiske er en viktig næring. Det bygges for tiden sykehus, og det er flere plantasjer i tilknytning til landsbyen.

Ecole de Kintele