Ecole de l’Integration

Elevene er delt inn i 6 klasser, og undervisningstiden er fra kl 07-12 og kl 12-17. Det er forskjellige grupper før og etter 12. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie. På skolen går det både bantu- og pygméelever.

Bygningstilstanden er tilfredsstillende. Det er murgulv og gitter foran vinduene. Uteområdene er store, men det finnes lite utstyr.

Skolen har tidligere fått pulter og noe forbruksmateriell av SIS, men har nå lite skrivebøker og skrivemateriell. Det er tavler i alle klasserom og de er i store og i tilfredsstillende stand. Når det gjelder undervisningsmateriell, trenger de kart, plansjer og flere lærebøker. Skolen ønsker mer kompetanse i engelsk.

Landsbyen Ngo er en typisk, tradisjonell afrikansk landsby med over 4000 innbyggere. Den ligger på begge sider av hovedveien nordover. Jordbruk er hovednæringen.

Ecole de l'Integration