Ecole de Mbouambe-Lefini

Skolen ble bygd i 1980 har 3 klasserom.

Elevene er delt inn i 6 nivåer fordelt på 3 klasserom, og undervisningstiden er fra kl 8.00-11.30 og kl 14.00-17.00.
I første økt konsentrerer læreren seg om 3.-6. klasse og i andre økt om 1. og 2. klasse. Organiseringen er veldig fleksibel og avhengig av kapasiteten til læreren. Elevene må bestå en prøve for å komme til et nytt nivå. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie.

Bygningstilstanden er dårlig. Det er en murbygning med betonggulv, ingen låsbare dører og blikktak med mange hull. De har et stort uteområde, men de mangler utstyr.

Elevene har noen pulter og benker, kladdebøker og penner/blyanter. Det er fortsatt behov for flere pulter. Det er tavler i alle klasserom, men de er i svært dårlig stand. Skolebygget må restaureres og males. Det er ønske om et eget kontor/sekretariat for lærere.
Hovedproblemet på skolen er at elevene ikke viser interesse for undervisningen p.g.a. at foreldrene fokuserer på elevene som potensiell arbeidskraft knyttet til primærnæringene. De savner ellers de lærerkreftene som de har blitt lovt tidligere.
Når det gjelder undervisningsmateriell, trenger de kart, plansjer og bøker.

Rektoren er vanlig lærer, men fungerer som rektor inntil den statlig ansatte rektoren kommer. Han får vanligvis lønn hver måned, etter statlige satser. I løpet av de siste 26 årene har læreplanen blitt endret 23 ganger. Det er stor misnøye og frustrasjon knyttet til dette.

Mbouambe-Lefini er en ny SIS-skole. De har nylig fått 10 nye pulter.

Lefini er en tradisjonell afrikansk landsby med 1000 innbyggere som ligger ved Lefinifloden. Landsbyen ligger i et naturreservat og jakt, fiske og jordbruk er hovednæringene. Det ble stor oppstandelse når hvite mennesker kom til byen. Da det kun var de som kunne engelsk som kunne kommunisere med de hvite, forstod mange at dette var et viktig språk å kunne.

Ecole de Mbouambe-Lefini