Ecole de Mpaire

Mpaire er en skole med relativt mye ressurser på lærer- og administrasjonssiden. I tillegg jobber den ene fredskorpsarbeideren (Hege Mjøen) på denne skolen.

Elevene er delt inn i 6 nivåer, og man må passere en test for å komme til neste nivå. Undervisningstiden er fra 07–12 og 1230-1630. Det er forskjellige elever før og etter pausen. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie, og de er innom alle fag hver dag. Lørdag blir brukt til praktisk arbeid.

Bygningstilstanden er tilfredsstillende. Det er gittervinduer, slitt betonggulv, tett blikktak og låsbare dører. Lærerne har eget toalett. De har begynt på et elevtoalett, men det er ennå ikke i drift. Ellers har de et stort uteområde, men mangler utstyr.

Elevene har pulter, kladdebøker og penner/blyanter. Det er tavler i alle klasserom, og de er i tilfreddstillende stand. Det har et eget kontor/sekretariat for lærere. Når det gjelder undervisningsmateriell, trenger de kart, plansjer, matematikkbøker for 5. og 6. trinn og geografibøker til alle trinn. De trenger også lærebøker som dekker generelle behov som helselære og samfunnslære.

Mpaire har vært med i SIS i 4 år og har fått et stort antall pulter, lærebøker og forbruksmateriell. Skolen er delvis foreldrefinansisert, og foreldrene må selv besørge skrivesaker og kladdebøker samt betale en fast sum i halvåret. Alle lærerne får vanligvis lønn hver måned. Ingen fast dag. Lønna bestemmes av ansiennitet og varierer mellom 250 kr og 1200 kr pr måned.

Mpaire er en bydel i Gamboma, som er en by med 14000 innbyggere. Det er høy arbeidsløshet, men mange har egne åkre som ligger 5-8 km fra byen. Ellers er det veldig mye frukt i området, noe som gjør at barna får nok mat. Jam er en viktig del av kostholdet. Videre er det en god del muslimer i området som er aktive i handelsnæringen. Det finnes ingen fritidstilbud, bortsett fra å synge i kirken.

Ecole de Mpaire