Ecole de Mpouya (barneskole)

Skolen ble bygd i 2002 og ligger idyllisk til ved Kongofloden.

Det er 3 klasserom og elevene er delt inn i 6 klasser. Undervisningstiden er fra kl 7-12 og kl 12-17, og det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie. Det er forskjellige elever før og etter 12.

Bygningstilstanden er tilfredsstillende. Der er jordgulv, gitter foran vinduene og dører med lås. De har et stort uteområde, men mangler utstyr.

Mpouya er en tradisjonell, afrikansk landsby med litt over 1000 innbyggere. Den ligger uten tilfredsstillende veiforbindelse, 5,6 mil fra Ngo. Det er et handelssenter med hotell og marked hver tirsdag, og folk kommer opp floden for å handle.
Det er ellers et godt organisert samfunn med foreldrerepresentanter og politikere. Skolen er privatfinansiert av en lege i landsbyen. Det er også helsestasjon, sykehus og værstasjon. Helsestasjonen er bygd opp med norske penger. I tillegg er det en egen fabrikk som lager murstein og takstein, og mange bygninger bærer preg av dette.

Utenfor byen ligger det en stor kvegfarm. I skogen rundt er det villsvin, gaseller, giftige slanger, bøfler, apekatter, elefanter og antiloper. Jakt og fiske er en viktig næringsvei for landsbyen.

I tillegg til vår skole, finnes det en annen skole som ble bygd opp under kolonitiden. Den katolske kirke har nå overtatt denne skolen, og elevene må betale skolepenger for å gå der.

Ecole de Mpouya