Ecole d’Odziba

Skolen ble bygd i 1950 og har 6 klasserom fordelt på to bygninger. Et av klasserommene blir benyttet til barnehage.

Elevene er delt inn i 6 nivåer, der to og to klasser går sammen; 6-8 år, 8-9 år og 9-11 år. De er ca. 130-140 elever i hvert klasserom.
Undervisningstiden er fra kl 8.00 til 11.30 og 14.30-17.00. Det er de samme elevene som går både formiddag og ettermiddag. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie. De er innom alle fag hver dag.

Bygningstilstanden er meget god. UNICEF har i 2002 totalrenovert hele bygningsmassen, etter at taket blåste av. Det er betonggulv i alle bygg, greie tavler, fine pulter og veggene er pent malt innvendig og utvendig. Det er toaletter til elevene i skolegården. De har store uteområder, men mangler utstyr. Fredag 29. november ble den nye skolen offisielt åpnet og representanter fra UNICEF var tilstede.

Rektor og lærerne har egne hus i tilknytning til skoleområdet.
Elevene har pulter og de eldste har kladdebøker og penner/blyanter. De yngste bruker små tavler. Det er fortsatt behov for flere penner/blyanter og skrivebøker. De ønsker også skrivebord, stoler, skrivemaskin og kopimaskin til administrasjonens kontor.
Siden de er så få lærere, får de ikke brukt alle klasserommene samtidig (3 rom står tomme). Følgelig ønsker de å ansette flere lærere.

Når det gjelder undervisningsmateriell, trenger de nye lesebøker fra programmet/serien C1 og C2, matematikkbøker på alle nivåer, kart og plansjer (helsestell og kroppslære) samt lærerveiledninger.

Skolen er med på WFP (World Food Programme) og elevene får, som følge av dette, mat én gang om dagen. Ellers er skolen er foreldrefinansiert (40 kr pr. år pr elev). Barnehagen koster 60 kr pr måned og er dermed forbeholdt de rikeste. I dag er det 50 barn i barnehagen, som er åpen fra 7-12 hver dag.

Odziba er en ny SIS-skole og har kun fått små gaver (kulepenner, papir osv.) tidligere.

Odziba er en tradisjonell afrikansk landsby med litt over 3000 innbyggere. 95% av befolkningen driver med jordbruk. Det er kommet en del maskiner inn i jordbruket og det dyrkes også for salg. Dette gir enkelte muligheten til å betale for barnehage. Det er ca 40% animister, 40% katolikker/protestanter og 20% er medlemmer av nyere sekter.

Ecole d'Odziba