Ecole d`Oniamwa

Skolen ble bygd i 1959 og har 3 klasserom.

Elevene er i delt inn i 2 grupper: 1.-3. klasse og 4.-6. klasse.
Undervisningstiden er fra kl 07.00 -12.30.Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie.

Bygningstilstanden er nokså dårlig. Det er sprekker og hull i veggene og ujevnt jordgulv. Det er tett blikktak, men ingen dører. De har et stort uteområde, men mangler utstyr.

Elevene har pulter, noen kladdebøker og penner/blyanter. Det er tavler i alle klasserom og de er i tilfredsstillende stand. Det er ønske om et eget kontor/sekretariat for lærere.
Når det gjelder undervisningsmateriell, trenger de kart, plansjer og bøker.

Rektor får vanlig statlig lønn mens læreren jobber frivillig (eventuelt med lønn fra foreldre).

I forbindelse med besøket i desember 2002, fikk de kritt, tavlemaling, tavlelinjaler, lærerveiledninger, skrivebøker/lesebøker til 1. og 2. klasse og skrivepapir til lærere. Bonusgoder fra Klyve skole: blyanter, linjaler, viskelær, blyantspissere, farger, fotball, tennisball, hoppetau og hoppestrikk, diverse spill, engelsk konkretiseringsmateriell, kalkulator og skrivepapir.

Oniamwa er en tradisjonell afrikansk landsby noen kilometer nord for Ngo. Det er 500 innbyggere over 18 år. Befokningen består av hovedsaklig bantuer og noen pygméer.

Tidligere kom ikke pygméene på skolen. I dag kan de sitte ved siden av bantuene på skolebenken, men læreren må passe på i friminuttene og i timene, slk at ikke pygméene blir plaget.

Ecole d`Oniamwa