Lunde barneskole, Skien

Lunde barneskole er med sine vel 450 elever en av Skiens største skoler. Skolen er også blant de eldste i Skien. I 2012 feiret skolen sitt 150 års jubileum. Lunde barneskole er en viktig del av Skien sentrum, og ligger på «Lundetoppen» i Skien med Ibsenhuset som nærmeste nabo mot øst og den vakre Lundedalen mot vest. Elever på Lunde barneskole kommer fra alle områdene som ligger nært sentrum; bykjernen, Bakken, Falkum og Nordre bydel.

I mange år ventet elever og ansatte på nytt skolebygg. Da det endelig ble vedtatt å bygge, sto nytt bygg ferdig i november 2012. Skolen består av et stort, nytt bygg med en undervisningsdel og en administrasjonsdel. Ny flerbrukshall der hvor gamle Lunde ungdomsskole hadde sine lokaliteter er under oppføring og skal tas i bruk høsten 2020. S-bygget (fredet av Riksantikvaren) skal totalrenoveres. Her blir det blant annet nye spesialrom for fag som mat og helse, musikk og kunst og håndverk.

Lunde barneskole har en egen Velkomstklasse, som mottar nyankomne elever fra 2.-7. trinn. I velkomstklassen skal elevene lære seg grunnleggende språkferdigheter, opplæring i hvordan det er å være elev i norsk skole og kjennskap til norsk samfunn og kultur. Elevene i Velkomstklassen kommer fra alle deler av verden.  Hvor mange som går her varierer fra år til år.

Lunde barneskole ble med i SIS våren 2002, og er en stolt SIS-skole. Hver høst, i forbindelse med FN-dagen, arrangerer skolen «internasjonal uke». Dette er en annerledesuke hvor elever lærer språk, kultur, sanger og annen fakta fra ulike deler av verden. De jogger og oppfordres til å gjøre ulike arbeidsoppgaver. Inntektene de får for dette går til vår vennskapsskole via SIS. Det arrangeres også en felles markering i amfiet på skolen.

Lunde er en flerkulturell skole, og har elever fra mange ulike land og kulturer. Når vi teller opp med store og små ved skolen vår, representerer vi nærmere 50 ulike nasjoner.