Ecole d’Imvouba

Skolen ble bygd i 1972 og drives av to lærere (et ektepar).

Elevene er delt inn i 3 klasser; 6-8 år, 8-9 år og 9-11 år. Undervisningstiden er fra kl 8 til kl 13. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie. De er innom alle fag hver dag.

Bygningstilstanden er svært dårlig. Det er hull i vegger, vinduer uten gitter, ujevnt jordgulv og blikktak med mange hull. Deler av veggene holder på å falle ut. De har et stort uteområde, men mangler utstyr.

Elevene i 3.-6. klasse har pulter, kladdebøker og penner/blyanter, men det er fortsatt behov for flere pulter til de små. Det er tavler i alle klasserom, men de er i svært dårlig stand.
Rektorboligen har forfalt veldig mye og mangler nå en vegg (siden oktober 2002). Skolebygget må restaureres og males. Det er ønske om et eget kontor/sekretariat for lærere.
Når det gjelder undervisningsmateriell, er det stort behov for kart, plansjer samt nye bøker fra programmet/serien COFEMENE.

Skolen er med på WFP (World Food Programme) og elevene får, som følge av dette, mat én gang om dagen. Det er 10 mødre fra klassene som kommer og lager ris og erter kl 12 hver dag. Jobben går på rundgang.
Skolen er delvis foreldrefinansisert. Foreldrene må selv besørge skrivesaker og kladdebøker samt betale en fast sum hver måned (40 kr).

Lærerne får vanligvis lønn hver måned, men det er ingen fast lønningsdag. Lønna bestemmes av ansiennitet og varierer mellom 250 kr og 1200 kr pr måned.

Imvouba er en tradisjonell, afrikansk landsby med 6-7000 innbyggere og en landsbyhøvding (Francois GAMBIOU) med 6 ansatte. Jordbruk er hovednæringen.
Det er mange kirker og det er både protestanter og katolikker her. Landsbyen er organisert med små familieenheter/tun. De har et svært primitivt levesett, og det er dårlig standard på husene. Det er ett hospital og én sykepleier.