• Norge

  Klyve skole, Skien

  Klyve skole er mer enn 100 år gammel. Men på grunn av en brann er den eldste bygningen fra 1936. Skolen har siden den gang blitt utbygd og ombygd mange ganger. Siste utvidelse skjedde i 1998.
 Klyve skole har vært en barneskole siden 2006.  Klyve er en relativt ny bydel

 • Kongo

  Ecole de Benè

  Skolen ble bygd i 1970 og har 2 klasserom. Det er en skole for pygméer. Elevene er delt inn i 5 klasser. 1., 2. og 5. klasse i det ene klasserommet og 3. og 4. i det andre. Undervisningstiden er fra kl 7 til kl 12. Det undervises i fransk,

 • Kongo

  Ecole d`Oniamwa

  Skolen ble bygd i 1959 og har 3 klasserom. Elevene er i delt inn i 2 grupper: 1.-3. klasse og 4.-6. klasse. Undervisningstiden er fra kl 07.00 -12.30.Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie. Bygningstilstanden er nokså dårlig. Det er sprekker og hull i veggene og ujevnt jordgulv.

 • Norge

  Åfoss skole, Skien

  Åfoss skole ble bygget i 1978 og allerede i 1998, ved skolens 20 års jubileum, stod et stort og fint påbygg klart. Skolen har ca. 200 elever. Klasserommene er lyse og fine, og det er god plass både inne og ute. Vi har to fine skolegårder der elevene leker og

 • Kongo

  Ecole de Mbouambe-Lefini

  Skolen ble bygd i 1980 har 3 klasserom. Elevene er delt inn i 6 nivåer fordelt på 3 klasserom, og undervisningstiden er fra kl 8.00-11.30 og kl 14.00-17.00. I første økt konsentrerer læreren seg om 3.-6. klasse og i andre økt om 1. og 2. klasse. Organiseringen er veldig fleksibel

 • Norge

  Skotfoss skole, Skien

  Skotfoss Oppvekstsenter Oppvekstsenteret ligger idyllisk til langsmed Telemarkskanalen. Her vinker vi daglig til turistbåtene ”Victoria” og ”Henrik Ibsen” på sin ferd oppover kanalen i sommerhalvåret. Skotfoss er rik på lokalhistorie og er et flott utgangspunkt for lokale undervisningsopplegg, tema- og prosjektarbeider. Skolen ble med i SIS vår 2002 og i

 • Kongo

  Ecole d’Odziba

  Skolen ble bygd i 1950 og har 6 klasserom fordelt på to bygninger. Et av klasserommene blir benyttet til barnehage. Elevene er delt inn i 6 nivåer, der to og to klasser går sammen; 6-8 år, 8-9 år og 9-11 år. De er ca. 130-140 elever i hvert klasserom. Undervisningstiden

 • Norge

  Venstøp skole, Skien

  Velkommen til Venstøp skole! Venstøp skole er en barneskole nord i byen. Vi ligger 5 kilometer fra sentrum. Henrik Ibsen bodde en periode i området, men det var mer enn 100 år før skolen vår var påtenkt. Det er populært å bosette seg i området, og det er stor byggeaktivitet.

 • Norge

  Gjerpen ungdomsskole, Skien

  Gjerpen ungdomsskole ligger i Skien kommune, i Telemark fylke. De første elevene begynte her høsten 1967. Skolen ble påbygd og renovert i perioden 2004-2006. Vi er en skole med fire klasser på hvert trinn, og det er 300 elever og 33 lærere som har sin arbeidsplass her. Elevene kommer fra